Program "Zanocuj w lesie"

Nadleśnictwo Gromnik przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal.

Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Obszar Programu w Nadleśnictwie Gromnik obejmuje urokliwy las położony w pobliżu rzeki Dunajec w miejscowości Janowice (oddział 83 i 84 leśnictwa Pleśna). Obszar widoczny jest na mapie [https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy ] oraz z poziomu aplikacji Mbdl [https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl] (android) lub [https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663] iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

1. regulaminem korzystania z obszaru,

2. informacjami, dotyczącymi mżliwości rozpalenia ogniska. W Nadleśnictwie Gromnik rozpalenie ogniska jest możliwe jedynie w miejscach wyznaczonych przez nadleśniczego po uzyskaniu stosownej zgody z nadleśnictwa. Drewno do rozpalenia ogniska należy przynieść ze sobą.

3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/ Przed wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.

4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu,

5. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu.

6. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków,

7. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!

Terminarz polowań Koła Łowieckiego "Jeleń" w Pleśnej:

http://www.plesna.pl/newsy/news/terminarz-polowan-kola-lowieckiego-jelen-w-plesnej/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=bf97fb8362c4233f3bb811c148f98c98

8. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje mailowo na adres nadleśnictwa: gromnik@krakow.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze przed planowanym noclegiem. Zgłoszenie powinno zawierać:

• imię i nazwisko zgłaszającego,

• telefon kontaktowy,

• mail kontaktowy,

• liczbę nocy (daty),

• liczbę osób,

• planowane miejsce biwakowania (nazwa obszaru),

• zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorem programu w nadleśnictwie, tel.: 14-65-15-081, wewn. 324.

Życzymy miłego i bezpiecznego pobytu na obszarze Programu "Zanocuj w lesie" wyznaczonym w Nadleśnictwie Gromnik

Link do ankiety dla użytkowników Programu "Zanocuj w lesie" i wszystkich osób korzystających z lasów: http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl