Program "Zanocuj w lesie"

W dniu 27.08.2021 r. Nadleśnictwo Gromnik dokonało aktualizacji obszaru objętego Programem „Zanocuj w lesie”.

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie [https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy] oraz z poziomu aplikacji Mbdl [link] (android) lub [link] iPhone, z menu wybierz - mapy BDL - mapa zagospodarowania turystycznego.

 

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

1. regulaminem korzystania z obszaru [zamieszczony poniżej]

2. informacjami, dotyczącymi możliwości rozpalenia ogniska https://gromnik.krakow.lasy.gov.pl/miejsca-wyznaczone-do-rozpalania-ognia

3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/ Przed wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.

4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu,

5. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu.

6. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków, https://gromnik.krakow.lasy.gov.pl/biezaca-dostepnosc-obiektow-turystycznych

7. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!

a. Terminy polowań - Koło Łowieckie "TROP" Kraków [załącznik]

b. Terminy Polowań - Koło Łowieckie "Hejnał" Tarnów [załącznik]

c. Terminy Polowań - Koło Łowieckie "Jeleń" Pleśna [załącznik]

d. Terminy Polowań - Koło Łowieckie "Knieja" Szerzyny [załącznik]

e. Terminy Polowań - Koło Łowieckie "Dzik" Tarnów [załącznik]

8. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz  uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje mailowo na adres nadleśnictwa: gromnik@krakow.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze przed planowanym noclegiem.

Zgłoszenie powinno zawierać:

• imię i nazwisko zgłaszającego,

• telefon kontaktowy,

• mail kontaktowy,

• liczbę nocy (daty),

• liczbę osób,

• planowane miejsce biwakowania (nazwa obszaru),

• zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

 

W nawiązaniu do pkt 5 Nadleśnictwo Gromnik informuje, że w miesiącu wrzesień2022 r. prowadzone będą prace gospodarcze w następujących lokalizacjach znajdujących się na obszarze objętym Programem "Zanocuj w lesie":

 

- leśnictwo Pleśna: oddz. 63c, 74a, 76c, 76d

- leśnictwo Zalasowa: oddz.  39g, 39k, 40a, 42a, 43f

Przewidywany termin zakończenia prac: 30.09.2022 r.

Planując wyprawę prosimy o uwzględnienie przekazanej powyżej informacji. Zgodnie z Regulaminem obszaru wyznaczonego w ramach Programu "Zanocuj w lesie" w miejscach w których wykonywane są zabiegi gospodarcze obowiązuje okresowy zakaz wstępu do lasu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorem programu w nadleśnictwie Panem Markiem Nosalem, tel.: 14-65-15-081, wewn. 324.

Nadleśnictwo Gromnik przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie", który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie".

 

Życzymy miłego i bezpiecznego pobytu na obszarze Programu "Zanocuj w lesie" wyznaczonym w Nadleśnictwie Gromnik

 

Link do ankiety dla użytkowników Programu "Zanocuj w lesie" i wszystkich osób korzystających z lasów: http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl