Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż sadzonek w Nadleśnictwie Gromnik

Nadleśnictwo Gromnik serdecznie zaprasza do Gospodarstwa Szkółkarskiego w Pogórskiej Woli na wiosenną sprzedaż sadzonek.

Nadleśnictwo Gromnik prowadzi gospodarkę szkółkarską w Szkółce Gospodarczej Pogórska Wola. Produkowane są sadzonki głównych gatunków lasotwórczych: buk, brzoza, olsza czarna, sosna, świerk jak również gatunków domieszkowych: klon jawor, lipa, modrzew, grab. Szkółka zaspokaja podstawowe potrzeby Nadleśnictwa w zakresie odnowień, poprawek czy dolesień głównymi gatunkami lasotwórczymi. Szkółka prowadzi również sprzedaż dla indywidualnych właścicieli, którzy wykonują zalesienia swoich gruntów, korzystając z funduszy UE.

Sprzedaż prowadzona jest w kancelarii leśnictwa Skrzyszów- szkółka Pogórska Wola od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 7– 13 po wcześniejszy umówieniu telefonicznym z leśniczym szkółkarzem.

Kontakt 

Jacek Mytych tel. 604401908