Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Gromnik składa się z jednego obrębu leśnego: Gromnik i wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Powierzchnia ogólna gruntów Nadleśnictwa to 8193,5299 ha (bez gruntów we współwłasności). Nadleśnictwo Gromnik tworzą lasy rozciągające się we wschodniej części województwa małopolskiego (powiat tarnowski), na południe od Tarnowa oraz na wschód od rzeki Dunajec. Grunty Nadleśnictwa są bardzo rozproszone, a co za tym idzie jego zasięg terytorialny wynosi około 1266 km2. Powierzchnia gruntów we współwłasności wynosi 1,7600 ha (udział Nadleśnictwa: 1/2 dz. 666; 2/12 dz. 1428; 2/12 dz. 2171; 1/3 dz. 1303). Siedziba Nadleśnictwa Gromnik usytuowana jest w południowej części zasięgu terytorialnego działania Nadleśnictwa, na terenie miejscowości Gromnik, w oddziale 225 f, należącym do Leśnictwa Bogoniowice.

Adres siedziby Nadleśnictwa: 33-180 Gromnik, ul. Generała Andersa 1 Gromnik;

-                Telefon: (14) 651 42 05; (14) 651 50 81;

-                Adres elektroniczny e-mail.: gromnik@krakow.lasy.gov.pl

-                Strona internetowa: www.krakow.lasy.gov.pl/gromnik

Nadleśnictwo położone jest pomiędzy następującymi współrzędnymi geograficznymi:

-        punkt północny:

21° 7' 32"

długości wschodniej

50° 4' 32"

szerokości północnej

-        punkt wschodni:

21° 20' 30"

długości wschodniej

49° 49' 6"

szerokości północnej

-        punkt południowy:

20° 56' 34"

długości wschodniej

49° 43' 38"

szerokości północnej

-        punkt zachodni:

20° 40' 1"

długości wschodniej

49° 48' 15"

szerokości północnej