Wydawca treści Wydawca treści

Lasy prywatne

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

W ramach porozumienia Starosta Tarnowski powierzył Nadleśniczemu Nadleśnictwa Gromnik nadzór nad gospodarka leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zasięg terytorialny pełnionego nadzoru obejmuje gminy: Ciężkowice, Gromnik, Pleśna, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Tuchów, Wojnicz, Zakliczyn o łącznej powierzchni leśnej 14989 ha.

W załączniku wykaz obwodów nadzorczych oraz dyżury Specjalistów w gminach.

Materiały do pobrania