Wydawca treści Wydawca treści

Niebezpieczne znaleziska w lesie

W ubiegłym tygodniu podczas prowadzenia prac leśnych w leśnictwie Bistuszowa natrafiono na niewypał pochodzący prawdopodobnie z okresu II wojny światowej.

O niebezpiecznym zdarzeniu leśniczy natychmiast powiadomił Straż Leśną oraz odpowiednie służby. Na miejscu pojawił się patrol policji, który wraz z leśnikami zabezpieczył wskazane miejsce niewybuchu. W wyniku dokładnej lustracji terenowej przeprowadzonej przez służby wojskowe, zlokalizowano dwa groźne pociski.

Niebezpieczne znaleziska zostały usunięte z lasu przez saperów z patrolu minerskiego z Rzeszowa, którzy z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa zneutralizowali zagrażające życiu „pamiątki” z przeszłości.

Nawet w dzisiejszych czasach leśnicy znajdują na terenie lasu niewybuchy lub niewypały z okresu II wojny światowej, które są obarczone wadą i stanowią zagrożenie dla całego otoczenia. Należy pamiętać, że wszelkie znaleziska w postaci pocisków są niebezpieczne, nawet jeśli przez lata znajdowały się pod ziemią. Stare i zardzewiałe pociski stanowią śmiertelne zagrożenie, dlatego apelujemy do wszystkich osób spacerujących po lasach, aby nie zabierały takich przedmiotów. Samodzielne przenoszenie lub próba rozbrajania grozi śmiercią lub kalectwem.

Przypominamy również, że o każdym takim znalezisku w lesie należy niezwłocznie powiadomić miejscowe nadleśnictwo, natomiast w przypadku niewybuchów znalezionych poza lasem należy poinformować policję.


Ogólnopolska akcja sadzenia

W piątek 24 kwietnia, w ramach ogólnopolskiej akcji zapraszamy serdecznie do siedziby Nadleśnictwa Gromnik, ul. Generała Andersa 1, 33-180 Gromnik po odbiór bezpłatnych sadzonek drzew leśnych.

Każdy, po uprzednim umówieniu telefonicznym będzie mógł otrzymać drzewko.

Akcja rozpocznie się o godzinie 10:00 i potrwa do godziny 14:00 (lub do wyczerpania zapasów).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 14 651 50 81.

 

 

 

 

 


Tymczasowy zakaz wstępu do lasów

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, w związku ze stanem epidemii po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, od 3 kwietnia do 11 kwietnia br. włącznie, został wprowadzony tymczasowy zakaz wstępu do lasu.

Niestety ostatnie dni pokazują, że mimo próśb i apeli, wciąż dużo osób wykorzystuje czas odizolowania na pikniki i towarzyskie spotkania, m.in. na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe.Dlatego na podstawie art. 11 ust. 2 i 7 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i w związku z § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, został wprowadzony okresowy zakaz wstępu do lasu - do 11 kwietnia br. włącznie.

Straż Leśna będzie egzekwowała przestrzeganie tego zakazu. Zakaz nie dotyczy osób upoważnionych do wstępu do lasu.

W czasach epidemii jedynie solidarne i odpowiedzialne zachowanie daje nadzieję na jej skrócenie i na szybki powrót do normalnego funkcjonowania. Prosimy o poważnie potraktowanie tych zakazów, w trosce o nas wszystkich. Ludzkie życie i zdrowie jest wartością nadrzędną. Możemy je ochronić jedynie poprzez wspólne poddanie się koniecznym i tymczasowym ograniczeniom.


KORONAWIRUS - WAŻNA INFORMACJA DLA PETENTÓW NADLEŚNICTWA GROMNIK


W związku z decyzjami organów państwa i zaleceniami służb sanitarnych odnośnie epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2) Nadleśnictwo Gromnik podjęło decyzję do odwołania o:
- wstrzymaniu zajęć edukacyjnych,
- wstrzymaniu sprzedaży detalicznej drewna i sadzonek,
- zawieszeniu działalności specjalistów ds. lasów niepaństwowych,
- zamknięciu biura nadleśnictwa oraz kancelarii leśnictw dla petentów
.

Uprzejmie prosimy wszystkich interesantów o zdalne załatwianie spraw za pomocą poczty elektronicznej (gromnik@krakow.lasy.gov.pl) lub telefonicznie 14 651 50 81.
W razie konieczności załatwienia sprawy osobiście w biurze Nadleśnictwa prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerami 14 651 42 05 /14 651 50 81, co związane jest z możliwością pracy zdalnej pracowników biura i ich nieobecnością. Wszystkich niezbędnych informacji udziela sekretariat Nadleśnictwa.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia, ale są one podyktowane dbaniem o zdrowie i bezpieczeństwo Nas wszystkich.

Dziękujemy za zrozumienie.

Materiały do pobrania


Sprzedaż sadzonek w Nadleśnictwie Gromnik

Nadleśnictwo serdecznie zaprasza do Gospodarstwa Szkółkarskiego w Pogórskiej Woli na wiosenną i jesienną sprzedaż sadzonek.

Nadleśnictwo Gromnik prowadzi gospodarkę szkółkarską w Szkółce Gospodarczej Pogórska Wola. Jest to szkółka leśna zlokalizowana w pododdziałach: 142f i 143b (l-ctwo Skrzyszów). Powierzchnia szkółki wynosi 2,65 ha. Powierzchnia produkcyjna szkółki wynosi 2,04 ha, z czego 1,87 ha stanowi powierzchnia produkcyjna otwarta, a 0,17 ha inspekty. Średnioroczna produkcja sadzonek wynosi 150 tys. sztuk. Produkowane są sadzonki głównych gatunków lasotwórczych: Bk, Brz, Db, Dbsz, Jd, Olcz, So, Św, jak również gatunków domieszkowych: Jw, Lp, Md. Szkółka zaspokaja podstawowe potrzeby Nadleśnictwa w zakresie odnowień, poprawek czy dolesień głównymi gatunkami lasotwórczymi. Szkółka prowadzi również sprzedaż dla indywidualnych właścicieli, którzy prowadzą zalesienia swoich gruntów, korzystając z funduszy UE.

Sprzedaż prowadzona jest w kancelarii leśnictwa Skrzyszów- szkółka Pogórska Wola od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 7– 13 po wcześniejszy umówieniu telefonicznym z leśniczym szkółkarzem.

Kontakt 

Jacek Mytych tel. 604401908


Zasady sprzedaży drewna w Nadleśnictwie

Nadleśnictwo Gromnik prowadzi sprzedaż drewna we wszystkich kancelariach leśnictw w czwartki  w godzinach 700 - 1000.

 

Telefony do biura Nadleśnictwa i do Leśnictw znajdują się w dziale kontakty.

Szczegółowe Zasady Sprzedaży Drewna w Nadleśnictwie Gromnik (Regulamin Sprzedaży Drewna)