Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona Lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Stan zdrowotny i sanitarny lasów na terenie Nadleśnictwa  na obecną chwilę jest dobry.

Na taki stan ma wpływ:

- przestrzeganiem zasad higieny lasu

- zróżnicowanie siedlisk leśnych

- duża różnorodność gatunkowa drzew

- inicjowanie i wykorzystanie odnowień naturalnych

- podtrzymywanie i wykorzystywanie naturalnej odporności  środowiska leśnego poprzez ochronę pożytecznej fauny, pozostawienie odpowiedniej ilości posuszu jałowego w lesie, drewna martwego i drzew dziuplastych, dokarmianie ptaków i wieszanie dla nich budek lęgowych.

 

Zagrożenia od szkodników

Zagrożenie lasów Nadleśnictwa Gromnik od szkodników jest niewielkie. Wpływ na to ma duża różnorodność drzewostanów pod względem gatunkowym i wiekowym, duża zgodność składów gatunkowych z siedliskiem oraz brak dużych powierzchniowo monokultur gatunkowych. Cechy te powodują, że drzewostany Nadleśnictwa charakteryzują się dobrą zdrowotnością i odpornością na masowe pojawy szkodników.

 

Zagrożenia od chorób grzybowych.

Stałe zagrożenie od chorób grzybowych występuje w szkółce leśnej Pogórska Wola. Głównymi sprawcami chorób są tu grzyby zgorzelowe, mączniak prawdziwy dębu, a także  w niewielkim stopniu opadzina modrzewiowa i szara pleśń. Choroby te są na bieżąco zwalczane i nie powodują większych szkód w produkcji szkółkarskiej. W minionym okresie zaobserwowano na terenie Nadleśnictwa zamieranie jesiona w różnych klasach wieku. Choroba ta objawia się brunatnieniem kory pędów, ich zamieraniem, a w następstwie zamieraniem całych drzew. W ostatnim okresie zaobserwowano również występowanie raka modrzewia na łącznej pow. ok. 5 ha.