Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja leśna

Edukacja leśna to jedno z podstawowych zadań realizowanych obecnie przez Lasy Państwowe a wynikających z założeń Polityki Leśnej Państwa i przyjętych "Kierunków rozwoju edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych".

 

Do głównych celów edukacji leśnej należy zaliczyć:

1. Upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o środowisku leśnym oraz wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarce leśnej

2. Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z wszystkich funkcji lasu

3. Budowanie zaufania społecznego do działalności zawodowej leśników

Nadleśnictwo Gromnik realizuje zadania z zakresu edukacji leśnej społeczeństwa w oparciu o zatwierdzony "Program Edukacji Leśnej Nadleśnictwa na lata 2013-2023"

Bogactwo siedlisk leśnych , szaty roślinnej ,rezerwaty i pomniki przyrody, parki krajobrazowe oraz leśne zbiorniki wodne występujące na terenie Nadleśnictwa, stanowią doskonałą bazę dydaktyczną w procesie poznawania i zagłębiania wiedzy przyrodniczej. Dla celów praktycznej edukacji leśnej służy aż sześć ścieżek przyrodniczo-leśnych zlokalizowanych w różnych, atrakcyjnych miejscach Nadleśnictwa. Są to obiekty przeznaczone dla szerszego grona zwiedzających, interesujących się przyrodą a zwłaszcza młodzieży szkolnej .

Edukacja leśna jest kierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. Głównymi partnerami Nadleśnictwa w prowadzonej edukacji leśnej są : szkoły, Zespół Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie oraz Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie. Do podstawowych działań edukacyjnych prowadzonych przez Nadleśnictwo należy zaliczyć prelekcje i pogadanki w szkołach oraz zajęcia terenowe prowadzone z młodzieżą głównie na przyrodniczej ścieżce dydaktycznej "Tuchowski Las". Z innych działań edukacyjnych na uwagę zasługuje realizacja projektu wieloprzedmiotowych , międzyszkolnych zajęć w lesie, czy też organizacja leśnego pleneru malarskiego. Ponadto Nadleśnictwo corocznie aktywnie uczestniczy w szkolnych obchodach "Dnia Ziemi" jak również bierze udział w akcjach "Święta Lasu", "Sprzątania świata", oraz "Dokarmiania ptaków".