Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Plan Urządzania Lasu na okres gospodarczy od 01.01.2013r. do 31.12.2022r. przewiduje do wykonania:

  • odnowienia drzewostanów przy rębniach częściowych i stopniowych - 254,66 ha
  • dolesienia luk - 5,31 ha
  • poprawki i uzupełnienia - 0,38 ha
  • pielęgnowanie gleby na uprawach - 59,07 ha
  • czyszczenia wczesne - 313,56 ha
  • czyszczenia późne - 1923,84 ha