Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

 

Certyfikat nr PCBC/PEFC-4/1/2021 potwierdza, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie wraz z Nadleśnictwami wymienionymi w załączniku do Certyfikatu spełnia wymagania Normy Krajowej PEFC - PEFC PL 1003 : 2012 v.2 "Zrównoważona gospodarka leśna - wymagania" w zakresie: Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.  Okres ważności certyfikatu: od 23.12.2021 do 12.11.2023 r.


Certyfikat FSC®

Logo FSC® jest znakiem prawnie chronionym. Każde jego użycie wymaga autoryzacji. Posługiwanie się logo FSC® przez jednostki Lasów Państwowych jest możliwe jedynie po pozytywnie odbytym procesie certyfikacyjnym, którego elementem jest audyt. Certyfikat przyznawany jest na okres pięciu lat. Później cała procedura jest powtarzana. Daje to gwarancję ciągłego utrzymywania wysokich standardów prowadzenia gospodarki leśnej.

Możliwość użycia logo certyfikatu pozwala klientowi wybierać produkty pochodzące z lasów certyfikowanych, a tym samym przyczyniać się do ochrony środowiska. Obecnie wielu renomowanych producentów wyrobów z drewna posługuje się logo FSC®. Jeśli stan środowiska naturalnego nie jest komuś obojętny, warto zwracać na to uwagę przy wyborze produktu.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie posiada Certfikat FSC® nr BV-FM/COC-119146 ważny od 08.11.2021 r. do 19.02.2024 r. 

Materiały do pobrania