Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

 

Certyfikat nr PEFC FM/01/21/BC potwierdza, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie wraz z oddziałami wymienionymi w załączniku do Certyfikatu spełnia wymagania Normy Krajowej PEFC - PEFC PL 1003 : 2012 v.2 "Zrównoważona gospodarka leśna - wymagania" w zakresie: Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.  Okres ważności certyfikatu: od 13.02.2021 do 12.11.2023 r.

Materiały do pobrania


Certyfikat FSC

Logo FSC jest znakiem prawnie chronionym. Każde jego użycie wymaga autoryzacji. Posługiwanie się logo FSC przez jednostki Lasów Państwowych jest możliwe jedynie po pozytywnie odbytym procesie certyfikacyjnym, którego elementem jest audyt. Certyfikat przyznawany jest na okres pięciu lat. Później cała procedura jest powtarzana. Daje to gwarancję ciągłego utrzymywania wysokich standardów prowadzenia gospodarki leśnej.

Możliwość użycia logo certyfikatu pozwala klientowi wybierać produkty pochodzące z lasów certyfikowanych, a tym samym przyczyniać się do ochrony środowiska. Obecnie wielu renomowanych producentów wyrobów z drewna posługuje się logo FSC. Jeśli stan środowiska naturalnego nie jest komuś obojętny, warto zwracać na to uwagę przy wyborze produktu.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie posiada Certfikat FSC nr SGS-FM/COC-010065 ważny od 20.02.2019 do 19.02.2024 r. 

Materiały do pobrania