Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

Polecane Polecane

Powrót

Sprzedaż sadzonek w Nadleśnictwie Gromnik

Sprzedaż sadzonek w Nadleśnictwie Gromnik

Nadleśnictwo serdecznie zaprasza do Gospodarstwa Szkółkarskiego w Pogórskiej Woli na wiosenną i jesienną sprzedaż sadzonek.

Nadleśnictwo Gromnik prowadzi gospodarkę szkółkarską w Szkółce Gospodarczej Pogórska Wola. Jest to szkółka leśna zlokalizowana w pododdziałach: 142f i 143b (l-ctwo Skrzyszów). Powierzchnia szkółki wynosi 2,65 ha. Powierzchnia produkcyjna szkółki wynosi 2,04 ha, z czego 1,87 ha stanowi powierzchnia produkcyjna otwarta, a 0,17 ha inspekty. Średnioroczna produkcja sadzonek wynosi 150 tys. sztuk. Produkowane są sadzonki głównych gatunków lasotwórczych: Bk, Brz, Db, Dbsz, Jd, Olcz, So, Św, jak również gatunków domieszkowych: Jw, Lp, Md. Szkółka zaspokaja podstawowe potrzeby Nadleśnictwa w zakresie odnowień, poprawek czy dolesień głównymi gatunkami lasotwórczymi. Szkółka prowadzi również sprzedaż dla indywidualnych właścicieli, którzy prowadzą zalesienia swoich gruntów, korzystając z funduszy UE.

Sprzedaż prowadzona jest w kancelarii leśnictwa Skrzyszów- szkółka Pogórska Wola od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 7– 13 po wcześniejszy umówieniu telefonicznym z leśniczym szkółkarzem.

Kontakt 

Jacek Mytych tel. 604401908