Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Gromnik
Nadleśnictwo Gromnik
(014) 651 42 05; 651 50 81
Regon: 350545576, NIP: 873-020-86-39

ul. Generała Andersa 1

33-180 Gromnik

Numer konta bankowego: 12 2030 0045 1110 0000 0084 0200

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gromnik
Grzegorz Wojtanowski
14-65-15-081 wew. 322
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Gromnik
Piotr Pogoda
14-65-15-081 wew. 327
Główny Księgowy
Lucyna Truchan
14-65-15-081 wew. 323
Inżynier Nadzoru
Maciej Skałoń
694477556
Sekretarz Nadleśnictwa
Katarzyna Szczecina
14-65-15-081 wew. 328
Inspektor Ochrony Danych
Sebastian Strzech

Dział Gospodarki Leśnej

Tadeusz Kukulski
St. Specjalista SL ds. użytkowania lasu
Tel.: 14-65-15-081 wew. 331
Krzysztof Lonc
St. Specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: 14-65-15-081 wew. 332
Marek Nosal
Specjalista SL ds. zagospodarowania lasu
Tel.: 14-65-15-081 wew. 342
Władysława Bajorek
Specjalista ds. sprzedaży drewna
Tel.: 14-65-15-081 wew. 339

Dział Finansowo- Księgowy

Kinga Szado
Księgowa
Tel.: 14-65-15-081 wew. 329
Krzysztof Kukulski
Księgowy
Tel.: 14-65-15-081 wew. 329

Dział Sekretarza

Magdalena Hołda
Sekretariat
Paweł Myszor
Specjalista ds. budownictwa
Tel.: 14-65-15-081 wew. 335

Posterunek Staży Leśnej

Marek Gasiciel
Komendant
Tel.: 14-65-15-081 wew. 333
Michał Jakubowski
Strażnik Leśny
Tel.: 14-65-15-081 wew. 333

Stanowisko ds. pracowniczych

Małgorzata Murczek
specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 14-65-15-081 wew. 330