Lista aktualności Lista aktualności

Zmodernizowany zbiornik retencyjny w Nadleśnictwie Gromnik

W Leśnictwie Zalasowa zakończona została przebudowa śródleśnego zbiornika wodnego. Zadanie zrealizowane zostało w ramach „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich”. Było współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Zbiornik zlokalizowany jest w niezwykle malowniczym miejscu, w kompleksie „Tuchowski Las”, na trasie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej, gdzie stanowi jej centralne miejsce. Znajduje się na potoku Rygliczanka, stanowiącym prawobrzeżny dopływ Szwedki, potoku będącego dopływem Białej Tarnowskiej.

W ramach inwestycji, wykonano pogłębienie istniejącej czaszy zbiornika w celu zwiększenia możliwości retencyjnych, która obecnie wynosi 7052 m3. Przepust na odpływie zbiornika przebudowano na przepust z rur stalowych, spiralnie karbowanych ze studnią żelbetową z włazem żeliwnym i przegrodą piętrzącą. Skarpy wlotu i wylotu przepustu wraz z rowem odpływowym zostały umocnione obrukowaniem, wykonanym z kamienia łamanego. Przebudowany został też przelew awaryjny. Umocniono jego koryto obrukowaniem z kamienia łamanego zakończonym gurtem kamiennym.

Po modernizacji, zbiornik prezentuje się niezwykle okazale, przez co wzrosła atrakcyjność, zarówno przebiegającej obok ścieżki przyrodniczej jak i znajdującego się w jego otoczeniu obiektu turystycznego. Jednak rzeczą najważniejszą i najcenniejszą dla ochrony środowiska przyrodniczego, jaką uzyskano poprzez modernizację zbiornika, było zwiększenie jego zdolności retencyjnych.