Lista aktualności Lista aktualności

Podziękowanie dla Pana Nadleśniczego Eugeniusza Piecha

W dniu 29 stycznia 2021 roku na zasłużoną emeryturę przeszedł dotychczasowy Nadleśniczy Nadleśnictwa Gromnik Pan Eugeniusz Piech, który piastował to stanowisko przez 30 lat.

Za wieloletnią służbę na rzecz i dla dobra Lasów Państwowych Nadleśniczemu podziękował Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie Pan Jan Kosiorowski, który na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Gromnik powołał dotychczasowego Zastępcę Nadleśniczego Pana Grzegorza Wojtanowskiego. Za pracę i oddanie Nadleśniczemu podziękowali również pracownicy Nadleśnictwa, jednocześnie składając życzenia powodzenia oraz sukcesów nowemu Nadleśniczemu.

 

Podziękowanie

Szanowny Panie Nadleśniczy!

W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego i Pana przejściem na zasłużoną emeryturę pracownicy Nadleśnictwa Gromnik składają Panu serdeczne podziękowania za wieloletnia wspólną pracę. Wniósł Pan w nasze życie i pracę dużą wiedzę leśną, ciekawe pomysły, dobrą atmosferę w pracy, optymizm i zdecydowanie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, kreatywność w wyznaczaniu i realizacji nowych celów.

Zawsze był Pan dla nas wsparciem, znajdował Pan dla nas uśmiech i dobre słowo. Cierpliwością, taktem i wyczuciem w stosunku do innych starał się Pan nam wpoić szacunek i pokorę dla drugiego człowieka jak również dla otaczającej nas przyrody. Był Pan wzorem uczciwości, skromności i życzliwości.                                                                                        

Na czas zasłużonego odpoczynku życzymy Panu dużo zdrowia i pomyślności w realizacji swoich zamierzeń, planów i pasji. Niech ten czas będzie dla Pana czasem czerpania radości z życia w gronie osób najbliższych i przyjaciół.

 

Pracownicy Nadleśnictwa Gromnik