Lista aktualności Lista aktualności

Niebezpieczne znaleziska w lesie

W ubiegłym tygodniu podczas prowadzenia prac leśnych w leśnictwie Bistuszowa natrafiono na niewypał pochodzący prawdopodobnie z okresu II wojny światowej.

O niebezpiecznym zdarzeniu leśniczy natychmiast powiadomił Straż Leśną oraz odpowiednie służby. Na miejscu pojawił się patrol policji, który wraz z leśnikami zabezpieczył wskazane miejsce niewybuchu. W wyniku dokładnej lustracji terenowej przeprowadzonej przez służby wojskowe, zlokalizowano dwa groźne pociski.

Niebezpieczne znaleziska zostały usunięte z lasu przez saperów z patrolu minerskiego z Rzeszowa, którzy z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa zneutralizowali zagrażające życiu „pamiątki” z przeszłości.

Nawet w dzisiejszych czasach leśnicy znajdują na terenie lasu niewybuchy lub niewypały z okresu II wojny światowej, które są obarczone wadą i stanowią zagrożenie dla całego otoczenia. Należy pamiętać, że wszelkie znaleziska w postaci pocisków są niebezpieczne, nawet jeśli przez lata znajdowały się pod ziemią. Stare i zardzewiałe pociski stanowią śmiertelne zagrożenie, dlatego apelujemy do wszystkich osób spacerujących po lasach, aby nie zabierały takich przedmiotów. Samodzielne przenoszenie lub próba rozbrajania grozi śmiercią lub kalectwem.

Przypominamy również, że o każdym takim znalezisku w lesie należy niezwłocznie powiadomić miejscowe nadleśnictwo, natomiast w przypadku niewybuchów znalezionych poza lasem należy poinformować policję.