Lista aktualności Lista aktualności

„Szkodnictwo leśne na terenie Nadleśnictwa Gromnik w 2018 roku”

W dniu 8 marca 2019 roku w siedzibie Nadleśnictwa Gromnik odbyła się coroczna narada poświęcona problematyce szkodnictwa leśnego.

Nadleśniczy otworzył naradę ze szkodnictwa leśnego w której uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele Prokuratury i Policji, przedstawiciel RDLP w Krakowie, Straż Łowiecka. Obecni  byli leśniczowie, podleśniczowie i specjaliści ds. lasów niepaństwowych oraz służba leśna biura Nadleśnictwa Gromnik.

Nadleśniczy – Eugeniusz Piech podziękował gościom za przybycie, oraz przedstawił temat narady tj. „Szkodnictwo Leśne na terenie Nadleśnictwa Gromnik w 2018 roku. Podczas narady zostały przedstawione prezentacje „Szkodnictwo Leśne na terenie RDLP w Krakowie w 2018 roku”, oraz „Szkodnictwo leśne na terenie Nadleśnictwa Gromnik w  2018 roku”  z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów szkodnictwa leśnego jakimi są; bezprawne korzystanie z lasu, kradzieże drewna, kradzieże i zniszczenie mienia, kłusownictwo. Prezentacja ta zawierała ocenę stanu ochrony mienia i efektywności zwalczania szkodnictwa leśnego ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka i ograniczania stwierdzonego ryzyka w zakresie nielegalnego pozyskiwania drewna. P