Lista aktualności Lista aktualności

Akcja szczepienia lisów

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 roku, w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1737), w dniach 24 września do 3 października 2020 roku, na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Akcja ta będzie kontynuacją szczepienia lisów z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotu oraz jej ręczne wyłożenie.

Szczegółowych informacji udzielają Wojewódzki i Powiatowe Inspektoraty Weterynarii.